Fotografitë që tregojnë se çfarë është me të vërtetë një ndryshim i madh

A e keni bërë ndonjëherë krahasimin e një makine të vogël, me një gjigante? A dini ta bëni dallimin e një veze të supermarketit dhe të asaj nga ferma?

 

Përdoruesit e internetit kanë ndarë foto që çdo kush duhet të i shoh për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve.

Në këtë artikull do i gjeni disa krahasime të thjeshta dhe të mrekullueshme, dhe duket se nuk ka  asnjë mënyrë më të thjeshtë për ilustrimin e këtyre krahasimeve.

Dallimi i derës nga brenda dhe jashtë

Dallimi i gjakut të një personi që nuk ka konsumuar cigare, dhe të atij që ka konsumuar

A

Një qenush para dhe pasi që është adoptuar

Dhëmbët para dhe pas protezave

Dallimi i një kamere të thjeshtë dhe një të mirë

Një vështrim mikroskopik i thumbit të një blete

Foto që flet vet

Fëmijët tani dhe fëmijët në të kaluarën

Në shikim të parë, kjo foto është vetëm një plazh, derisa e shihni një person 

Përfitimet e transportit publik

 

close